ثبت نام 140 هزار دیدبان رسمی در «سجام»

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
ثبت نام 140 هزار دیدبان رسمی در «سجام»

مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: اگر از تمامی ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، هم هزینه‌ها کم می‌شود و هم نظام دچار چالش کمتری خواهد شد.

مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: اگر از تمامی ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، هم هزینه‌ها کم می‌شود و هم نظام دچار چالش کمتری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هنرمند مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در نشست ملی مطالبه گران حقوق و قضائی گفت: حق هر شهروندی است که در هر بخشی از نظام تخلفی مشاهده کرد سریعا گزارش آن را بدهد.

وی افزود: در جلساتی که در گذشته در معاونت پیشگیری از جرم برگزار کردیم دو سامانه ارتباط جامع ارتباط مردمی «سجام» و سامانه جامع مشارکت‌های مردمی راه اندازی شد که هم اکنون در سامانه سجام 140 دیدبان رسمی با کد شناسی ثبت نام کرده اند.

هنرمند اظهار کرد: یکی از امتیازات سامانه سجام این است که به غیر از دو مسئول در قوه قضائیه کسی حق دسترسی، دخل و تصرف و مشاهده این گزارشات و اطلاعات افراد را ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های مردمی استفاده کرد و اگر قرار بر اصلاح باشد، پیش از وقوع جرم، باید اقدامات لازم انجام شود که هم از هزینه‌ها کاسته شود و هم نظام دچار چالش کمتری شود.