دانیال زاده: به حسین فریدون رشوه دادم / درخواست قسامه از سوی متهمان

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
دانیال زاده: به حسین فریدون رشوه دادم / درخواست قسامه از سوی متهمان

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش به ریاست قاضی بابایی برگزار شد که در این جلسه به نام حسین فریدون هم اشاره شد.

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش آغاز شد.

تکمیل می‌شود..