دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون قضات و کارمندان دادگاه‌های کشور

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای به معاون بهداشت وزارت بهداشت بر لزوم برنامه‌ریزی جهت واکسیناسیون قضات و کارمندان دادگاه‌های کشور تاکید کرد.