روایتی از جهادگران کرونایی در «تهرانگرد»

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع

هشتمین قسمت از برنامه «تهرانگرد» تابستانی، مجاهدات مردمی در دوران کرونا را روایت می‌کند.