عرضه 14 ایده تحقیقاتی برای توسعه محصولات و خدمات خلاق شناختی

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
عرضه 14 ایده تحقیقاتی برای توسعه محصولات و خدمات خلاق شناختی

تهران - ایرنا - محققان و پژوهشگران فعال در استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق 14 ایده تحقیقاتی و پژوهشی را برای توسعه محصولات و خدمات نوآور شناختی ارائه کردند.

به گزارش روز یکشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این ستاد در چارچوب سیاست ها و راهبردهای مصوب در فراخوانی از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فناور شناختی خواست برای برخورداری از حمایت ها برای تولید و توسعه محصولات و خدمات خلاق و نوآور شناختی، طرح ها و ایده های پژوهشی خود را ارائه کنند.

طرح ها و ایده های پیشنهادی محققان و پژوهشگران برای توسعه محصولات و خدمات خلاق و نوآور شناختی در حوزه های مدیریت منابع انسانی، اپلیکیشن، بازی های شناختی، داده کاوی، ارتقای سلامت شناختی و سلامت روان به ستاد توسعه علوم شناختی ارائه شده است.

ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی معاونت علمی در این فراخوان تاکید کرده است از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فناوری حمایت خواهد شد که دارای ایده نوآورانه و مساله محور در زمینه علوم و فناوری های شناختی، تیم کامل و مدل کسب و کار بوده و نیازمند سرمایه در مراحل اولیه باشند.

حمایت از استارتاپ ها و شرکت های خلاق شناختی شامل ارائه خدمات پیش‌شتابدهی، شتابدهی، سرمایه مرحله بذرمایه، تسهیل جذب سرمایه گذاری، حمایت در قالب یارانه فروش و حمایت برای اخذ مجوز و استانداردهای لازم است.

همچنین در این فراخوان، استارتاپ ها باید عضو یک شتابدهنده یا مرکز رشد و دارای قرارداد مکتوب باشند و حداقل مبلغ 150 میلیون ریال از طریق شتاب دهنده یا مرکز رشد برای تولید محصول، سرمایه گذاری اولیه غیر شتابدهی انجام شده باشد، در برنامه حمایت از استارتاپ ها و شرکت های خلاق در علوم شناختی، نتیجه طرح های پیشنهادی پس از ارزیابی و تایید اولیه توسط داوران ستاد، اعلام می‌شود.

*س_برچسب‌ها_س*