فیلم / تماشاگران دیدار پرسپولیس - نساجی؛ حضور افراد متفرقه روی سکوهای ورزشگاه

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع