نشست هماهنگی بازی پرسپولیس و ذوب آهن برگزار شد / تایید تست های کرونای تیم اصفهانی

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
نشست هماهنگی بازی پرسپولیس و ذوب آهن برگزار شد / تایید تست های کرونای تیم اصفهانی