پزشک پرسپولیس: شجاعی جراحی می‌شود، نعمتی مشکلی برای تمرین ندارد

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

پزشک تیم پرسپولیس توضیحاتی درخصوص وضعیت دو بازیکن مصدوم این تیم ارائه داد.