پنجمین همکاری آدرین برودی با وس اندرسون قطعی شد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

آدریون برودی به جمع بازیگران فیلم جدید وس اندرسون با بازی بیل موری و تیلدا سوینتن اضافه شده است.