جمعه 4 اسفند 1402

ارائه رایگان خدمات مشاوره به زوجین دانشجو تا 5 سال

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از برنامه این نهاد برای ارائه خدمات رایگان مشاوره دولتی به زوجین دانشجو تا 5 سال پس از ازدواج خبر داد و گفت: این برنامه به صورت پایلوت در استان‌های قم و سمنان اجرایی می‌شود.