آموزشی وب‌گاه عصر ایران

آموزشی وب‌گاه عصر ایران

آخرین فرصت تکمیل مدارک داوطلبان دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی

جهت تکمیل پرونده و یا انجام مصاحبه عمومی تا روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 از ساعت 7:30 لغایت 14:30 به هسته گزینش آموزش و پرورش شهر تهران واقع در میدان جهاد (فاطمی) - خ شهید گمنام - خ پیروزه - نبش کوچه 2/1 مراجعه نمایند.