آموزشی وب‌گاه عصر ایران

آموزشی وب‌گاه عصر ایران

تصویر "آژانس فضایی اروپا" از دریاچه باستانی مریخ

مریخ‌نورد ناسا پس از فرود، نشانه‌های زندگی را در این سیاره را بررسی خواهد کرد و نمونه‌هایی را از مریخ جمع‌آوری می‌کند تا آنها را به زمین انتقال دهد.