آموزشی وب‌گاه عصر ایران

آموزشی وب‌گاه عصر ایران

داستان ایربگ

استفاده از تار عنکبوت برای کاهش خطر عفونت

زیست‌مواد ارائه شده می‌توانند در ایمپلنت‌های پزشکی، پانسمان زخم، پروتزها، لنزهای طبی و مواردی از این دست به کار بروند.

آخرالزمان جهان چگونه است: مچالگی، انجماد یا واپاشی؟

آخرالزمان به گفته خانم مک «آرام و عذاب‌آور» خواهد بود. با افزایش انبساط، جهان به وضعیت حداقل دما و حداکثر آنتروپی نزدیک خواهد شد.