چهارشنبه 6 مهر 1401

ورزشی وب‌گاه تابناک

ورزشی وب‌گاه تابناک

داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران بازنشسته شده است و نامه خاتمه کار وی نیز در وزارت ورزش رویت شده اما این اخبار نی‌تواند زمزمه‌هایی برای ماندن داورزنی به شیوه سه سال قبل تاج باشد.

در ادامه ناکامی سه شیرها را در راه کسب پیروزی، این تیم مقابل آلمان متوقف شد. آن‌ها که پیش از این از سطح اول لیگ ملت‌های اروپا سقوط کرده بودند، حداقل می‌توانند به نباختن مقابل رقیب سنتی خود دل خوش کنند.