دوشنبه 25 تیر 1403

اولین «ضمانت‌نامه تامین مالی جمعی» صادر شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
اولین «ضمانت‌نامه تامین مالی جمعی» صادر شد

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: پس از مذاکرات و پیگیری‌های متوالی، اولین ضمانت نامه تأمین مالی جمعی در صندوق صادر شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: پس از مذاکرات و پیگیری‌های متوالی، اولین ضمانت نامه تأمین مالی جمعی در صندوق صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقیسه درباره صدور اولین ضمانت نامه تأمین مالی جمعی گفت: از آنجا که صنایع تولیدی کشور طی سال‌های اخیر با مشکلات مالی بسیاری رو به رو شده‌اند؛ «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به دنبال راه‌هایی است تا بتواند با استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی قدمی در راستای حمایت از صنایع تولیدی کوچک بردارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از سال گذشته، به واسطه سیاست انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و رسالت خود در کمک به صنایع کوچک در تأمین مالی طرح‌ها، اقدام به مطالعات کارشناسی و مذاکره با فعالان بازار سرمایه به ویژه «سکوهای تأمین مالی جمعی» و همچنین فرابورس کرده است. پس از آن جنبه‌های مختلف این نوع تأمین مالی و ریسک‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ضمانت‌نامه جدیدی با عنوان «ضمانت‌نامه تأمین مالی جمعی» که شباهت زیادی با ضمانت‌نامه اعتباری سنتی صندوق دارد، طراحی شد.

وی تصریح کرد: با کمک این نوع ضمانت‌نامه، صنایع کوچک می‌توانند برای سرمایه در گردش مورد نیاز خود، اقدام به تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی به پشتوانه ضمانت‌نامه‌های صندوق کنند.

بر اساس اعلام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، مقیسه گفت: طبق گزارش «اتحادیه صندوق‌های ضمانت بنگاه‌های کوچک و متوسط دنیا» (AECM)، یک صندوق ضمانت در بلژیک این نوع ضمانت‌نامه را صادر می‌کند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در این حوزه جز صندوق‌های پیشگام در منطقه خاورمیانه است.