شنبه 29 اردیبهشت 1403

بهشت تبهکاران جعفری جوزانی روی پرده

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

کاخ چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در پنجمین روز محل نمایش چهار فیلم است که در میان آنها، فیلم «بهشت تبهکاران» اثر مسعود جعفری جوزانی بیش از سایر آثار کنجکاوی برانگیز است.