جمعه 4 اسفند 1402

تصور اشتباه ضدانقلاب بودن ایرانیان خارج از کشور را از میان برداریم

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه مشکل ایرانیان خارج از کشور تنها در دولت سیزدهم قابل حل است، گفت: تصور اشتباه ضدانقلاب بودن ایرانیان خارج از کشور را باید از میان برداریم.