شنبه 29 اردیبهشت 1403

دانشمندان حلقه مفقوده بین رژیم غذایی نامناسب و سرطان را کشف کردند

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نوعی ماده‌ی شیمیایی مرتبط با رژیم‌های غذایی ناسالم یا دیابت کنترل‌نشده ممکن است خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد.