چهارشنبه 3 مرداد 1403

دیدار معاون وزیر خارجه قزاقستان با سرپرست وزارت امور خارجه

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

شهرت نوریشف، معاون وزیر خارجه قزاقستان روز یکشنبه، (3 تیر 1403) با علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.