شنبه 29 اردیبهشت 1403

روز سحر دولتشاهی

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

کاخ چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در ششمین روز محل نمایش سه فیلم است و فیلم «نبودنت» در میان این آثار کنجکاوی برانگیزتر با بازی سحر دولتشاهی است.