دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

صدور 13 هزار و 650 گواهی تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در استان تهران

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - دبیر شورای استاندارد استان تهران گفت: تاکنون 13 هزار و 650 گواهی تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در این استان صادر شده است.