دوشنبه 4 تیر 1403

عکس / حضور دختر شهید اسداللهی در فرودگاه بیرجند

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
عکس / حضور دختر شهید اسداللهی در فرودگاه بیرجند

دختر شهید اسداللهی در مراسم استقبال از شهید سید ابراهیم رئیسی در فرودگاه بیرجند حضور پیدا کرد.

عکس / حضور دختر شهید اسداللهی در فرودگاه بیرجند 2