جمعه 28 مرداد 1401

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات کاهش یافته است / درج نشدن قیمت مادر تمام تخلفات صنفی است

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: وزارت 40 روز برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق زمان تعیین کرده اما در استان زنجان و اداره کل تعزیرات حکومتی در مدت زمان 23 روز به پرونده‌ها رسیدگی می شود.