دوشنبه 25 تیر 1403

نشست خبری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

نشست خبری کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روز یکشنبه (3 تیر 1403) برگزار شد.