چهارشنبه 3 مرداد 1403

نشست خبری مشترک سخنگوی دولت، وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

نشست خبری مشترک، «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت و «جواد اوجی» وزیر نفت، صبح شنبه (2 تیر 1403) در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.