دوشنبه 4 تیر 1403

هشدار نارنجی هواشناسی خوزستان برای پنجشنبه

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

در هشدار سطح نارنجی شماره 45 امروز (23 بهمن‌ماه) اداره‌کل هواشناسی خوزستان، در توصیف شرایط جوی مورد انتظار، تقویت سامانه بارشی فعال و فراگیر پیش‌بینی شده است.