چهارشنبه 6 مهر 1401

امروز با حافظ: یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع
امروز با حافظ: یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور

یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور

کلبه احزان شَوَد روزی گلستان، غم مخور

ای دل غمدیده، حالت بِه شود، دل بَد مکن

وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور

گر بهارِ عمر باشد باز بر تختِ چمن

چتر گل در سر کَشی، ای مرغِ خوشخوان غم مخور

دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت

دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور

هان مَشو نومید چون واقِف نِه‌ای از سِرِ غیب

باشد اندر پرده بازیهایِ پنهان غم مخور

ای دل اَر سیلِ فنا بنیادِ هستی بَر کَنَد

چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم

سرزنشها گر کُنَد خارِ مُغیلان غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم مخور

حال ما در فِرقت جانان و اِبرامِ رقیب

جمله می‌داند خدایِ حال گردان غم مخور

حافظا در کُنجِ فقر و خلوتِ شبهایِ تار

تا بُوَد وِردَت دعا و درسِ قرآن غم مخور

تماشاخانه

حجاب، قانونی که دلبخواه اجرا می‌شود؛ چرا در انتخابات یا هر مراسم حکومتی، خبری از گشت ارشاد نیست؟ شل حجاب‌های خودی؟!! (فیلم)

ببینید | زلزله در تایوان پل‌های بزرگی را در هم شکست

فیلم های دیگر کانال عصر ایران در تلگرام
امروز با حافظ: یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور 2
امروز با حافظ: یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور 3
امروز با حافظ: یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور 4
امروز با حافظ: یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور 5