سه‌شنبه 2 مرداد 1403

خوابگاه آزادی به فدراسیون پزشکی ورزشی می‌رسد؟

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
خوابگاه آزادی به فدراسیون پزشکی ورزشی می‌رسد؟

مدیریت خوابگاه آزادی در صورتی که مورد تائید هیئت اجرایی کمیته قرار بگیرد در اختیار فدراسیون پزشکی قرار می‌گیرد.

- اخبار ورزشی -

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره واگذاری خوابگاه آزادی به فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: نظر هیئت اجرایی کمیته المپیک بر آن است که با توجه به اینکه فدراسیون پزشکی ذینفع نیست و خدماتش مربوط به همه فدراسیون‌هاست، اداره خوابگاه آزادی زیر نظر این فدراسیون باشد. البته این مسئله مربوط به برنامه‌ای است که فدراسیون پزشکی ورزشی ارائه می‌دهد. در واقع باید مشخص شود که آیا این برنامه کارآمد است یا نه.

وی با اشاره به اینکه اولویت کمیته المپیک فعلاً خوابگاه آزادی است، درباره پیشنهاد فدراسیون گلف عنوان کرد: پیشنهاد آن برای خوابگاه آزادی نیست. در واقع فدراسیون گلف برای در اختیار گرفتن خوابگاه نصرت پیشنهاد داده که الان اولویت ما نیست.