چهارشنبه 19 مرداد 1401

درخواست پرتکرار والدین در استان‌ها از مسوولان دولتی

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
درخواست پرتکرار والدین در استان‌ها از مسوولان دولتی

به گزارش مشرق، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کار آفرینی وزارت کار در توییتی نوشت: در سفرهای استانی به یک مورد پرتکرار برخورد کردم:

پدران و مادرانی که برای فرزندانشان درخواست شغل داشتند در حالیکه خود جوینده شغل نبود!

علت را میپرسیدم: مریض است، جایی بود، گرفتار است و برخی میگفتند ناامید است.

ماجرا وقتی جالب میشود که در استانهای توسعه یافته این مورد بیشتر هم هست!