پنج‌شنبه 3 خرداد 1403

عکس / خانواده عشایری در استان فارس

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
عکس / خانواده عشایری در استان فارس

در سراسر ایران اقوام به شیوه کوچ نشینی یا یکجانشینی زندگی می کنند که شغل و درآمد اصلی این عشایر از دامداری تأمین می شود.

به گزارش مشرق، با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط زندگی عشایر، این اقوام در طول سال با خانواده، دام و وسایل خود از مکانی به مکان دیگری مهاجرت می کنند.

خانواده در ایلات دارای ساختار پدر سالاری و پدر تباری بوده و از پدر، مادر، پسران، دختران و فرزندان پسری تشکیل می‌شود. عشایر به هویت قومی و خانوادگی خود وفادار هستند. این وفاداری برای ایجاد اتحاد و همبستگی در میان آن‌ها است.

عشایر برای ازدواج اهمیت خاصی قایل هستند، چون شیوه زندگی ایلاتی به گونه‌ای است که بدون تشکیل خانواده عملا غیر ممکن خواهد بود. اعتقاد به حفظ دودمان، از دلایل اصلی تشکیل خانواده در میان عشایر است.

عکس / خانواده عشایری در استان فارس 2
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 3
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 4
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 5
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 6
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 7
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 8
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 9
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 10
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 11
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 12
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 13
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 14
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 15
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 16
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 17
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 18
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 19
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 20
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 21
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 22
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 23
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 24
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 25
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 26
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 27
عکس / خانواده عشایری در استان فارس 28