شنبه 29 اردیبهشت 1403

نظام بین‌الملل در مورد مبارزه با مواد مخدر به وظایف عمل نکرده‌اند

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
نظام بین‌الملل در مورد مبارزه با مواد مخدر به وظایف عمل نکرده‌اند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هزینه‌های زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر کشور تحمیل می‌شود. وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر، نگاهی فراسازمانی و فرابخشی داشته باشد؛ این ستاد نیازمند تحول است. رئیس جمهور گفت: مسئول‌سازی نظام بین‌الملل در زمینه مبارزه مواد مخدر بسیار اهمیت دارد. در مقایسه با اقدامات...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هزینه‌های زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر کشور تحمیل می‌شود. وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر، نگاهی فراسازمانی و فرابخشی داشته باشد؛ این ستاد نیازمند تحول است. رئیس جمهور گفت: مسئول‌سازی نظام بین‌الملل در زمینه مبارزه مواد مخدر بسیار اهمیت دارد. در مقایسه با اقدامات ایران، سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های اروپایی به وظایف خود در خصوص مبارزه با مواد مخدر عمل نکرده‌اند. وی افزود: بخش‌های اطلاعاتی کشور بر شناسایی شبکه‌های توزیع تمرکز کنند. برخورد با عناصر توزیع محدود و خُرد لازم است، اما اساس اقدامات بر برخورد با شبکه‌های اصلی توزیع باشد.