پرتاب آزمایشگاه فضایی جدید روسیه به سوی ایستگاه بین‌المللی فضایی (فیلم)

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

آزمایشگاه فضایی جدید روسیه که در ایستگاه بین‌المللی فضایی نصب خواهد شد، از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه: asriran.com/003KjN