سه‌شنبه 28 فروردین 1403

برگزیدگان نیمه‌نهایی مناظرات دانشجویی دانشگاه تهران مشخص شدند

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
برگزیدگان نیمه‌نهایی مناظرات دانشجویی دانشگاه تهران مشخص شدند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در مناظره نخست از مرحله نیمه‌نهایی تیم سخن با موضع مخالف و تیم آرا با موضع موافق با گزاره «رسانه‌های پیشرفته، یکی از ابزار‌های تهاجم فرهنگی هستند» با یکدیگر رقابت کردند که در این مناظره تیم سخن با ارائه استدلال‌های خود بر تیم مقابل فائق و به مرحله دانشگاهی راه یافت. در دومین مناظره از این مرحله تیم رهپویان‌اندیشه...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در مناظره نخست از مرحله نیمه‌نهایی تیم سخن با موضع مخالف و تیم آرا با موضع موافق با گزاره «رسانه‌های پیشرفته، یکی از ابزار‌های تهاجم فرهنگی هستند» با یکدیگر رقابت کردند که در این مناظره تیم سخن با ارائه استدلال‌های خود بر تیم مقابل فائق و به مرحله دانشگاهی راه یافت.

در دومین مناظره از این مرحله تیم رهپویان‌اندیشه با موضع موافق و تیم گمنام با موضع مخالف با گزاره «علت اصلی شکست خصوصی‌سازی در ایران ضعف در نهادسازی بوده است» رقابت کردند که تیم گمنام با موضع مخالف و با ارائه استدلال‌های دانشجویی خود از نظر هیأت داوران تیم برتر شناخته شد.

بدین‌ترتیب، دو گروه سخن و گمنام، با پیروزی بر رقیبان خود راهی مرحله نهایی دانشگاهی شدند که روز سه‌شنبه اول اسفندماه، 1402 در مرکز فرهنگی زنده‌یاد دکتر کاظمی آشتیاتی برگزار می‌شود.

جمال رحیمیان، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، محمدمهدی شهبازی، معاون فرهنگی - اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا خسروی، استاد دانشگاه تهران و سرکار خانم الهه بهلول‌بندی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی این مرحله از مناظرات را داوری کردند.