زمان و شرایط بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر اعلام شد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
زمان و شرایط بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در اطلاعیه‌ای زمان و شرایط بازگشائی خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است، خوابگاه‌های دانشجویی از 3 مهرماه بازگشائی می‌شود و دانشجویان پذیرفته شده لازم است با همراه داشتن تست کرونا و مدارک شناسایی معتبر و با رعایت پروتکل‌های بهداشت به خوابگاه‌ها مراجعه کنند. لازم...

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در اطلاعیه‌ای زمان و شرایط بازگشائی خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است، خوابگاه‌های دانشجویی از 3 مهرماه بازگشائی می‌شود و دانشجویان پذیرفته شده لازم است با همراه داشتن تست کرونا و مدارک شناسایی معتبر و با رعایت پروتکل‌های بهداشت به خوابگاه‌ها مراجعه کنند. لازم به ذکراست، اجاره بهای خوابگاه‌ها بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان و با توجه به ظرفیت اتاق‌ها محاسبه شده است که دانشجویان ملزم به پرداخت آن هستند.