پنج‌شنبه 3 خرداد 1403

فهرست نامزدهای سیمرغ‌های بلورین چهل و دومین جشنواره فجر؛ رقابت عمده پنج فیلم

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

«مجنون» با 14 نامزدی، فیلم «تابستان همان سال» با نامزدی در 11 شاخه، «پرویز خان» با نامزدی در 9 رشته و «قلب رقه» و «صبح اعدام» با نامزدی در 8 رشته و «بهشت تبهکاران» با نامزدی در 7 رشته بیشترین شانس دریافت جوایز را دارند.