دوشنبه 4 تیر 1403

فیلم / وداع باشکوه مردم خراسان جنوبی با رئیس جمهور شهید

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
فیلم / وداع باشکوه مردم خراسان جنوبی با رئیس جمهور شهید

مردم استان خراسان جنوبی با رئیس جمهور و نماینده‌شان در مجلس خبرگان وداع کردند.