جمعه 28 مرداد 1401

ببینید | حمایت به سبک بوشهری از عادل فردوسی‌پور؛ سازمان صداوسیما داریم شکایت...

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع
ببینید | حمایت به سبک بوشهری از عادل فردوسی‌پور؛ سازمان صداوسیما داریم شکایت...

عادل فروسی پور برای ضبط یک برنامه در مورد مهدی طارمی با عوامل برنامه 360 به بوشهر سفر کرده است.

ببینید | حمایت به سبک بوشهری از عادل فردوسی‌پور؛ سازمان صداوسیما داریم شکایت... 2
ببینید | حمایت به سبک بوشهری از عادل فردوسی‌پور؛ سازمان صداوسیما داریم شکایت... 3
ببینید | حمایت به سبک بوشهری از عادل فردوسی‌پور؛ سازمان صداوسیما داریم شکایت... 4
ببینید | حمایت به سبک بوشهری از عادل فردوسی‌پور؛ سازمان صداوسیما داریم شکایت... 5