سه‌شنبه 2 مرداد 1403

مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه

مراسم بدرقه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به مسکو پایتخت روسیه به منظور شرکت در نشست رؤسای مجالس بریکس، بعدازظهر امروز چهارشنبه 20 تیر ماه 1403 در پاویون جمهوری اسلامی برگزار شد.

برچسب‌ها

مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 2
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 3
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 4
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 5
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 6
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 7
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 8
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 9
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 10
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 11
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 12
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 13
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 14
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 15
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 16
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 17
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 18
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 19
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 20
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 21
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 22
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 23
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 24
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 25
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 26
مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه 27