جمعه 28 مرداد 1401

نقش سازنده مجازات های جایگزین حبس در کاهش آسیب های اجتماعی

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
نقش سازنده مجازات های جایگزین حبس در کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، نرگس معدنی پور، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر تهران با اشاره به هفته قوه قضائیه اظهارداشت: سیاست قوه قضائیه در زمینه حبس زدایی و مجازات های جایگزین حبس در چارچوب رویکرد عدالت ترمیمی قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در کنار کوشش هایی که باید برای تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات های جایگزین حبس برای برخی از بزه ها و جرایم، در صورت گسترش مددکاری اجتماعی، می تواند منجر به کاهش پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده جرایم شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: این رویکرد در شهر تهران می تواند در کنار تلاش های پیشگیرانه و با کمک سایر نهادها و دستگاهها، نقش سازنده ای در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با برخی از جرایم داشته باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه طی سوالی از دادستان کل کشور که در این جلسه شورا به ایراد سخنرانی پرداخته بودند، گفت: سوال بنده در خصوص پلتفرم هایی است که فارغ از رقابتی که امروزه در میان آنها در حال شکل گیری است، موضوع نظارت بر آنها بسیار مهم است، نظارت بر عملکرد آنها، نحوه تولید، محتوای تصویری و داستان آنها و... و کدام نهاد وظیفه نظارت بر پلتفرم ها را دارد؟ وزارت ارشاد یا صدا و سیما یا... و قانون در این زمینه وظیفه را بر عهده کدام حوزه قرار داده است؟

انتهای پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مجازات‌های جایگزین حبس کاهش آسیب‌های اجتماعی شورای شهر شهر تهران این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است