آقای رئیسی! از چهره های افراطی در کابینه استفاده نکنید

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع

علی تاجرنیا، در خصوص آسیب‌شناسی فعالیت اصلاح‌طلبان، گفت: اگر اصلاح‌طلبی به این شیوه‌ای که در یک دهه گذشته انجام شده پیش برود، طبیعتا با دو چالش مواجه خواهد بود؛ یک چالش این است که برخی هزینه زیادی را برای کنار گذاشتن اصلاح‌طلبان پرداخت کرده‌اند و طبیعی است که به راحتی امکان بازگشت را برای آنها فراهم نخواهد کرد.