یک‌شنبه 12 آذر 1402

اتهام «سلبریتی‌ها» اقدام علیه امنیت ملی بود / افرادی که با قرار وثیقه آزادند درصورت تخلف تحت تعقیب قرار می‌گیرند

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
اتهام «سلبریتی‌ها» اقدام علیه امنیت ملی بود / افرادی که با قرار وثیقه آزادند درصورت تخلف تحت تعقیب قرار می‌گیرند

مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در راببطه با آزادی برخی از سلبریتی ها به قرار وثیقه گفت: برخی از این بازداشت شدگان تا حتی شب قبل از یا روز بازی سوم ایران با تدابیر متخذه و نظارت صورت گرفته آزاد شدند و اتهام آن‌ها اقدام علیه امنیت ملی و نظام بود، اما به لحاظ تدابیر منجر به صدور اقدام وثیقه شد با روح همدلی و صمیمیت با قید وثیقه آزاد شدند. وی ادامه داد: قطعا...

مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در راببطه با آزادی برخی از سلبریتی ها به قرار وثیقه گفت: برخی از این بازداشت شدگان تا حتی شب قبل از یا روز بازی سوم ایران با تدابیر متخذه و نظارت صورت گرفته آزاد شدند و اتهام آن‌ها اقدام علیه امنیت ملی و نظام بود، اما به لحاظ تدابیر منجر به صدور اقدام وثیقه شد با روح همدلی و صمیمیت با قید وثیقه آزاد شدند. وی ادامه داد: قطعا نظارت قضایی خاصی روی این افرادی که حاضر شدند یا احضار شدند و نیازمد است و کسانی که اظهارات بدون دلیل و اظهاراتی که مشوق بود تا افراد به سمت آشوب کشیده شدند قطعا با نظارت قضایی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ستایشی بیان کرد: اگر برای فردی قرار وثیقه‌ای هم صادر شده، ولی آن فرد اقدامی انجام دهد دوباره احضار خواهد شد و باید پاسخگو باشد. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موضوعاتی که متعاقبا صورت میپذیرد اهتمام و جدیت ما و برخورد قاطع ما به احدی اجازه نخواهد داد که با آشوب روان مردم را به هم بریزد.