یک‌شنبه 5 تیر 1401

اجرا نکردن قانون «شفافیت» مجازات دارد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
اجرا نکردن قانون «شفافیت» مجازات دارد

نمایندگان مجلس مجازات اجرا نکردن یا اجرای ناقص قانون شفافیت همه دستگاه‌ها را تعیین کردند که شامل 6 ماه تا 2 سال حبس و 2 تا 8 میلیون تومان جزای نقدی است.

نمایندگان مجلس مجازات اجرا نکردن یا اجرای ناقص قانون شفافیت همه دستگاه‌ها را تعیین کردند که شامل 6 ماه تا 2 سال حبس و 2 تا 8 میلیون تومان جزای نقدی است.

دریافت 6 MB