اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای

بیستمین اجلاس نخست‌وزیر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، پنجشنبه 4 آذر به صورت مجازی برگزار شد. محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در این اجلاس شرکت کردند.

اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 2
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 3
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 4
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 5
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 6
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 7
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 8
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 9
اجلاس مجازی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای 10