چهارشنبه 19 مرداد 1401

اختصاص شعبه تخصصی به دعاوی شرکت های دانش بنیان در تهران

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی شرکت های دانش بنیان در مجتمع رسیدگی به جرایم تجاری اختصاص یافته است.