اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به خوزستان می‌روند / اقدامات تروریستی محکوم است

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به خوزستان می‌روند / اقدامات تروریستی محکوم است