جمعه 28 مرداد 1401

اعلام آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
اعلام آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از باشگاه پارس جنوبی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 74 میلیون و 675 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت ولی خورسندی از علی آزادمنش، کمیته وضعیت با توجه به استرداد دادخواست توسط خواهان، جهت رسیدگی با تکلیفی مواجه نبوده و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد.

* در پی شکایت روزبه سینکی از باشگاه آرمان گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 469 میلیون و 800 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 241 هزار و 640 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین نسبت به دعوای خواهان به میزان 330 میلیون و 200 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت سلمان تاجدار از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت شهاب عادلی از باشگاه شمس آذر قزوین (بادران سابق) این باشگاه به پرداخت مبلغ 870 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18 میلیون و 966 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.