اعلام معرفی‌شدگان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 99

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
اعلام معرفی‌شدگان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 99