شنبه 5 اسفند 1402

امروز آخرین مهلت ترمیم انتخاب واحد دانشگاه شریف

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
امروز آخرین مهلت ترمیم انتخاب واحد دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ترمیم انتخاب واحد ترم بهار سال تحصیلی 1403 - 1402 در دانشگاه صنعتی شریف از ساعت 8 تا 10 صبح شنبه 21 بهمن 1402، آغاز شده و امروز به پایان میرسد. منظور از ترمیم انتخاب واحد که در بعضی دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در واقع همان حذف و اضافه است. دانشجویانی که در زمان در نظر گرفته شده برای انتخاب واحد، موفق به اخذ دروس نشده‌اند یا دروس...

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ترمیم انتخاب واحد ترم بهار سال تحصیلی 1403 - 1402 در دانشگاه صنعتی شریف از ساعت 8 تا 10 صبح شنبه 21 بهمن 1402، آغاز شده و امروز به پایان میرسد.

منظور از ترمیم انتخاب واحد که در بعضی دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در واقع همان حذف و اضافه است. دانشجویانی که در زمان در نظر گرفته شده برای انتخاب واحد، موفق به اخذ دروس نشده‌اند یا دروس انتخابی آنها کمتر از حداقل مقداری است که باید اخذ کنند، می‌توانند در مهلت چند روزه تمدید زمان انتخاب واحد یا همان فرصت حذف و اضافه، وارد پورتال خود شده و از بخش ثبت‌نام و ترمیم دروس، عملیات حذف یا اضافه کردن درس جدید را انجام دهند.

امروز آخرین مهلت ترمیم انتخاب واحد دانشگاه شریف 2