بازگشت واحد یک نیروگاه 360 مگاواتی لوشان به مدار تولید

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

واحد یک گازی نیروگاه شهیدبهشتی لوشان که به دلیل اشکال در یاتاقان پمپ اصلی روغن به صورت غیرمترقبه از مدار خارج شده بود، مجددا به مدار تولید بازگشت.