با اعتراض پیروانی به AFC مربیان پرسپولیس تماشاگر بازی رقیب شدند

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
با اعتراض پیروانی به AFC مربیان پرسپولیس تماشاگر بازی رقیب شدند