ببینید | تیکی‌تاکا به سبک استقلال فرهاد مجیدی

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
ببینید | تیکی‌تاکا به سبک استقلال فرهاد مجیدی

گلزنی استقلال با 24 پاس پی‌درپی و با مشارکت هر 11 بازیکن را ببینید.

دریافت 2 MB

264 256

کد خبر 1537429