بسته خبری | شبکه سلامت برای ناشنوایان فیلم پخش می‌کند / روایتگری ایوب آقاخانی در رادیو

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

شبکه سلامت در هفته جاری چند فیلم سینمایی فاخر و مناسب‌سازی شده برای تماشای جمعیت ناشنوای کشور پخش می‌کند و ایوب آقاخانی هم با روایت جدیدی به رادیو آمد.